I våpenhuset i Heensåsen kirke henger en sølvskje, men det er ikke en hvilken som helst skje. Vi må tilbake til slutten av 1800-tallet da folket i grenden omkring Heensåsen ønsket å bygge sin egen kirke. Den fattige «ålmuge» bidro så godt de kunne med pliktarbeid, materialer og penger. For å øke byggekapitalen ble det satt i gang en basar. Brev med bønn om gevinster ble sendt til velstående vangsgjeldingar i inn- og utland. Disse ellers så smålåtne og beskjedne bøndene vendte seg til slutt mot kongehuset med en underdanig bønn om bidrag. Og det fikk de! Den gavmilde og kirkeinteresserte dronning Sofie, kong Oscar 2.s hustru, sendte broderte ting og en sølvskje. Skjeen ble vunnet av Ingebjørg og Nils Dahl, og i 1902 kunne Heensåsen kirke innvies. Kirken fikk på et tidspunkt skjeen tilbake. Her henger den som et minne om at en liten og tilsynelatende ubetydelig gjenstand kan bære med seg en stor og viktig historie.

La det skje