Det mest iøynefallende i Kapp kirker er korveggen, med det som kanskje kan sies å være landets mest eksentriske altertavle! Tavlen er malt av Henry Vik, sønn av elektriker Vik på Kapp Melkefabrikk. Henry hadde studert malerkunst ved kunstakademiet i Oslo under Axel Revold og Jean Heiberg. Han ble omtalt som lovende, men brøt studiene i 1930. Tavlen i Kapp ble Henry ferdig med i 1940. Den var malt seksjonsvis (visstnok på Kapp pensjonat) og festet til korveggen. Her ser vi Jesu fødsel, inntoget i Jerusalem og Golgata. I midten er oppstandelsen og Kristi himmelfart omringet av basunblåsende engler.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA