«Spytt ikke i kirken» eller «Man anmodes om ikke at spytte paa gulvet» Denne formaningen har du kanskje sett når du har besøkt en kirke? Skiltene henger igjen fra en tid med utstrakt spytting i forbindelse med snus og skrå, og mange steder var man sett seg nødt til henge opp en tekst som fortalte at spytting på gulvet var forbudt – også i kirkene. Selv om store spyttebakker ble satt opp ved benkeradene i kirkene, ble det spyttet på gulv og vegger. Prestene var ikke nødvendigvis bedre. Sognepresten J. E. Welhaven (1879 – 83) i Sigdal brukte å tygge tobakk når han sto på prekestolen. Og det ble fortalt at han unnså seg ikke for å spytte i prekestolgulvet «så det blei hørt over heile kjørka».vestre porsgrunn

Sigerfjord_spyttikke_red