Det er langfredag i Garder kirke og en stor mengde folk følger Jesus på hans vei mot Golgata, blant dem mange kvinner. De jamrer seg og gråter. Jesus vender seg om til dem og sier: Jerusalems døtre gråt ikke over meg, men over dere selv og deres barn. Det er sogneprest Johan Kristian Karlo Christensen (1864-1933) som malte denne kopien i 1923. Christensen var en habil maler og en prinsippfast prest som så det høyst nødvendig å verge kirkerommet ‘for upassende innslag’. Det fortelles at han i 1929 nektet den blinde sangforfatteren Mattias Orheim å ha fremføring i kirken med kåseri, spill på glass, og datterens sang. Dette selv om menighetsrådet hadde gitt tillatelse. Sogneprestens malerier kan vi se i flere kirker i Vestby kommune.

Gammelt maleri.jpg