Mellom kor og skip fantes det i før-reformatorisk tid ofte en kalvariegruppe, den korsfestede Kristus med Maria og Johannes på hver side. Etter reformasjonen overtok kongens monogram ofte denne plassen. Kongens monogram kunne opptre flere steder i kirkerommet, som på korskiller, prekestoler, himlinger og malerier. Kongen markerte at han nå var kirkens overhode og Guds stedfortreder.

Skjåk_Koråpningen

I Skjåk kirke bærer to løver kong Fredrik den 5.s monogram, skåret av treskjæreren Jakob Klukstad. Han og medarbeider Skrinde fikk på midten av 1700-tallet i oppdrag å lage interiøret til den nybygde kirken. Klukstad var en dyktig rosemaler og treskjærer – og ikke minst kongen av akantusornamentikk, noe Skjåk kirke bærer preg av!