Katekismetavler er altertavler som dukket opp i flere av våre kirker etter Reformasjonen. Disse var dekorert med De ti bud, Fader vår, Trosbekjennelsen, Dåpssakramentet, Nattverdsakramentet og andre skriftsteder. Luther var ingen billedstormer, så endringene kom gradvis. På 1570-tallet brøt den såkalte bildestriden ut i Bergen stift, fordi mange kirker fremdeles hadde helgenbilder. Striden førte til at mange kirker etter hvert ble utstyrt med katekismetavler. Andre steder levde middelalderens bildeverden videre uten innblanding, som for eksempel i Ringsaker kirke, med sitt store alterskap med motiver fra helgenenes og særlig Marias liv.

Gaupne gamle kyrkje, altartavle, lukka, AMH 2010 Gaupne_gamle

Katekismetavle fra Gaupne gamle kirke

Alterbilde_Ringsaker

Alterskap fra Ringsaker kirke