I Norge har vi bevart over 200 døpefonter fra middelalderen. I middelalderen stod døpefontene antagelig ved inngangen i vest. De fleste døpefontene vi har bevart fra middelalderen er av stein og har en stor kum, slik at hele barnet kunne dyppes under vann. Etter reformasjonen beholdt mange kirker sine gamle store døpefonter. Det var nok et ønske at barna skulle døpes i den samme fonten som generasjoner før. Luther skrev varmt om de kjære døpefontene i sin «Sermon von der heiligen Taufe» fra 1534.

Nesodden
Middelaldersk døpefont med dåpsfat fra Nesodden kirke

På 1600-tallet ble mange av middelalderkirkene utvidet og bygget om. Da fikk flere kirker nye døpefonter. Døpefotenen ble nå laget av tre og utsmykket med renessansedekor i forskjellige farger og mønster. Likt for dem alle var at dåpskummen ble mindre. Nå trengte presten bare å øse vann over hodet på barnet. Fontene stod fortsatt i vestenden, gjerne i egne dåpshus. Etter hvert ble de plassert nærmere koret slik at hele menigheten kunne ta del i seremonien.

Detalj4-gamle dopefont_gimmestad_gml lunder rollag stavkirke.jpg Døpefont 2bø_gml