På tå hev for St. Jørgen. Døpefonten i Orkdal kirke er skåret av billedhugger Oscar Lynum i 1946. Mer enn 30 kirker har en figur skåret av Lynum, men ingen kan måle seg med denne! De fire englene står på tå og beundrer den fromme og kjekke ridder St. Jørgen (St. Georg) i det han setter sverdet i dragen. De som kjenner legenden vet at den onde dragen hadde terrorisert hele Libya og prinsessens liv stod i fare. St. Jørgen redder folket og ber kun om at de må tro og bli døpt. Veien er ikke lang fra Libya til Orkdal i Sør-Trøndelag i krigsårene 1944–1945. Da la den tyske okkupasjonsmakten en underavdeling av Grini fangeleir på Grøtte prestegard sør for kirken. 216 fanger ble flyttet hit. Etter frigjøringen ønsket fangene å vise sin takknemlighet for all medfølelse og omsorg de hadde opplevd fra bygdefolket. Det gjorde de ved å gi denne døpefonten, som sognebarn i Orkdal siden har blitt døpte i.

Dopefont bilde 2