Treskjærere Ole Jacobsen Laulo (1825-1901) jobbet seg opp fra fattige kår til utstillinger, priser og prestisjefulle oppdrag på Bygdøy kongsgård og i Christiania Kunstforening. Han fikk Kongens bronsemedalje for sine treskjærerarbeider på industriutstillingen i Kristiania i 1854, han mottok stipender og deltok i verdensutstillingen i Paris i 1855. Men også i kirkene møter vi ham – gang på gang, ofte med kopier etter hans store forbilde Bertel Thorvaldsen. Sakshaug kirke fikk i 1878 en dåpsengel av ekteparet Volan skåret av Laulo. Laulo arbeidet på denne tiden ved restaureringsarbeidene ved domkirken i Trondheim. Her fikk han etterhvert sparken og snart et «økende personlig veikskap for alkohol», men før den tid har han rukket å skjære ut flere flotte figurer, blant annet for E.C. Dahls bryggeri.

Dopefont 1 Sakshaug krk laulofigur