Lysskjold eller begravelseskjold henger i mange av våre kirker og de fleste går tilbake til 1700- og 1800-tallet. Skjoldene ble i sin tid plassert på hver side av den dødes kiste. Ved overføringen av kisten fra hjemmet til kirken ble lysene og skjoldene båret av to menn som gikk foran kisten. Etter begravelsen ble lysene plassert på alteret og tent de følgende søndager, mens skjoldene ble hengt opp i kirken. Lysskjodene var ofte ovale med konvekst midtfelt dekorert med den dødes familievåpen eller initialer, og med symboler for død og oppstandelse. Her i Brandval kirke  ser vi lysskjoldet fra oberst Helms begravelse i 1754 og Lars Tonbøl Gjerdrums begravlese i 1802.Våpenskjold 1_brandvalVåpenskjold 2_brandval