gimmestad

I Europa finnes kirkeskip, også kalt votivskip helt tilbake fra 1400-tallet. I Norden ble kirkeskip vanlig først på 1600-tallet. I Gimmestad gamle kirke henger det ikke et sedvanlig kirkeskip, men derimot en torsk! Helt siden 1700-tallet har den utstoppede, balsamerte, malte og forgylte torsken sprellet i et tau av tvinnede røtter. Her henger fisken som et symbol på at man ikke kan flykte fra Gud. Profeten Jona prøvde, og se hvordan det gikk. Torsk eller hval, profeten ble slukt og lå i fiskebuken i tre døgn. Men Gud er nådig: Under haken på torsken ser vi Jona – elegant antrukket – i det han bedende spys opp fra hvalens buk mot tørt land.

2gimmestad-detalj

 

Foto: Frode Inge Helland, kunsthistorie.com