portertt

Kunstneren Peder Joensen hadde en lang og innholdsrik karriere på 1600-tallet, og satte spor etter seg i titalls kirker på Østlandet. Et imponerende spor henger i Biri kirke: portettet av Johanne Engebretsdatter som var gift med sognepresten i Biri, Even Andersen Trøgstad. Prestefruas firskårne, grove og nesten mannhaftige ansiktet er ikledd en yndig og moteriktig fontang med avstivede blonder over pannen. Den sterke nakken er omkranset av en elegant kniplingskrage, og hendene holder en bok og en blomst. I den mørke bakgrunnen henger et grønt draperi, og vi skimter et landskap gjennom vinduet. Har Peder fanget prestefruas sanne ansikt? Ihvertfall har han fanget min oppmerksomhet og nyskjerrighet