Den siste nattverd i Fjell kirke –  «en av de skjønneste landskirker i Riget» – har en spennende historie. Nattverden utstpiller seg i et skap og er signert O. Berenthardus 1843. Før dette hang skapet i ei løe på Liaskjæret der den ble brukt til oppbevaring av fiskeredskaper(!) Før dette hang skapet i Fjells eldste kirke og huset tre helgenskupturer. De 600 år gamle malte helgenene St. Olav og St. Sunniva flankerer i dag Berenthardus litt klumpete og dystre disippelgjeng.