dalekirke1og2

dalekirke1

 

1680 ble en stor komet for første gang oppdaget med teleskop og var en av de mest lyssterke kometene på 1600-tallet. Kometen hadde en uvanlig lang komethale og var på det lyseste også synlig midt på dagen. Kometen vakte selvsagt stor interesse og ble gjengitt på kobberstikk, malerier og i annet dekor. Kometen ble sist sett 19. mars 1681 – i fiskens tegn – så da våpenhuset i Dale skulle males noen år senere var det kanskje denne spektakulære kometen som fikk en plass gjennom fisken og stjernene, under sol og måne?